Werkwijze

De werkwijze rust op drie uitgangspunten;

  • therapie is een proces  
  • het lichaam en belichaamd bewustzijn staan centraal
  • bezieling en zingeving spelen belangrijke rol in heelworden   

Proces

In de Biodynamiek volgen we de interne druk en fluisteren we met de teruggetrokken delen. Dit is een organisch proces met een eigen ritme.

Therapie is een creatief proces waarin vanuit contact en veiligheid het onbewuste zich via het lichaam kan aandienen.  Dat vraagt ruimte voor een persoonlijk ritme. De aard van de therapie is onderzoekend in verbondenheid. 

Ontvouwen

Het biodynamische therapeutische proces bestaat uit verschillende fasen, waarin het opbouwen van de relatie en interne en externe bronnen in het begin voorop staan. Daarna kan er ruimte komen voor ongevoelde gevoelens om naar boven te komen, doorleefd te worden en geïntegreerd. Daarna kan er ruimte ontstaan om oude overtuigingen en verwachtingen mee te laten bewegen met nieuwe ervaringen. Vanuit een nieuwe zelfgevoel kunnen zelfbeeld en wereldbeeld versoepelen.

Ondertussen in therapie geen lineair proces. Het van binnen uit laten opvouwen is een langzaam maar duurzaam proces.

Lichaam

Onze geschiedenis zit opgeslagen in ons lichaam. We reageren allemaal gemakkelijk vanuit bewuste en onbewuste conclusies die we in het verleden getrokken hebben. Dit geeft een vervorming aan hoe we nu onszelf en de ander ervaren en zien. Op lichaam, cellen en zenuwstelsen dragen ook potentie en mogelijkheden tot verandering in zich. In therapie wordt via het lichaam bronnen aangeboord en belemmeringen transparanter, zo kan een nieuwe passende balans ontstaan.

Belichaamd bewustzijn

Biodynamische therapie werken we met gewaarworden en bewustzijn. Het zicht hebben op geschiedenis, op patronen en wat triggers komt voort uit eigen sensaties, uit nieuwe gewaarwordingen en helende ervaringen.

Zingeving

In de lichaamsgerichte therapie kunnen op een gegeven moment vragen op het gebied van zingeving en spiritualiteit naar voren kunnen komen. Met het steeds verder bewonen van het lichaam en het vrij maken van de persoonlijke geschiedenis komt er ruimte voor spiritualiteit.

Biodynamische therapie gaat er vanuit dat elk mens naast zijn verwonding ook een stralend, vitaal en krachtig deel in zich heeft. In de therapie wordt zowel aan de knelpunten als de hulpbronnen en de draagkracht gewerkt.

 

Werkvormen

  • gesprekstechnieken vanuit geworteldheid in het lichaam.
  • werken met felt sence en belichaamde mindfulness
  • oefeningen gericht op gronden, begrensen, centreren, ori├źnteren
  • doceren, reguleren en naar buiten, expressie brengen van impulsen.
  • visualistaties, opstellingen, beeldende middelen.
  • massages, pulsatie oefenignen  en vegeto werk.

 

 

 

 

abstract illustration

'Pas toen ik de zo lang in mijn lichaam opgeslagen emoties mocht toelaten en kon voelen, kwam ik steeds verder los van mijn verleden. Echte gevoelens laten zich niet dwingen'

Alice Miller
'Opstand van het lichaam'