Werkwijze biodynamische therapie

De werkwijze berust op drie uitgangspunten:

  • het lichaam draagt zowel je geschiedenis als het vermogen tot helen in zich
  • in het contact kan verwonding die in contact is ontstaan, helen
  • het proces is gericht op aanwezig zijn bij wat er is

Lichaamsgericht

Door te vertragen en de aandacht naar binnen te richten, kun je sensaties en bewegingen opmerken. Van hieruit kunnen emoties en overtuigingen naar voren komen. In het hier en nu worden flarden van je persoonlijke geschiedenis voelbaar. Alleen wat in het heden gevoeld wordt, kan doorleefd, verwoord en geïntegreerd worden.

Relatie

De interpersoonlijke relatie kan ruimte en veiligheid bieden. Dit geeft een bedding waarin verdrongen emoties gevoeld kunnen worden en traumatische gebeurtenissen verwerkt. In het contact kun je herstellende ervaringen opdoen.

Proces

Biodynamische therapie is een organisch proces. De aard van de therapie is onderzoekend, ik werk niet met protocollen.

Werkvormen

  • gesprek vanuit lichaamsbewustzijn
  • werken met interne en externe hulpbronnen
  • oefeningen (gronding begrenzing, centreren, ori├źnteren, pulsatie)
  • werken met coregulatie en zelfregulatie
  • massage
  • visualisatie
  • opstellingen
abstract illustration

'Pas toen ik de zo lang in mijn lichaam opgeslagen emoties mocht toelaten en kon voelen, kwam ik steeds verder los van mijn verleden. Echte gevoelens laten zich niet dwingen'

Alice Miller
'Opstand van het lichaam'