Achtergrond

'Bio' verwijst naar leven; 'dynamische' verwijst naar de dynamiek in het lichaam die voortkomt uit de bewegingen van levensenergie. Biodynamische therapie onderscheidt zich door het werken met deze dynamiek, coregulatie, massage, psycho-peristaltiek en belichaamde presentie. 

Het ontstaan van Biodynamische psychologie

Biodynamische psychologie is in de jaren 60 ontwikkeld door Gerda Boyesen vanuit het gedachtegoed van oa Wilhelm Reich en Carl Jung. Het heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een internationale stroming binnen de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. In Nederland hebben Cora Slieker en Menno de Lange de opleiding tot Biodynamisch therapeut opgebouwd en Harry Visser en Nicky Smout dragen het nu verder. Biodynamische psychologie is erkend op Europees niveau door de EABP. Ook in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Brazilie en Mexico zijn opleidingen tot biodynamisch therapeut.    

Elke ervaring laat zijn sporen na in het lichaam

Ervaringen uit de eerste jonge jaren van de persoon klinken door in zijn leven als volwassene. Het kind probeert pijnlijke ervaringen van verlatenheid, afwijzing, verlies van liefde en angst te hanteren door zich aan te passen ten koste van zijn eigenheid en levendigheid. Onbewust ontstaan er overlevingspatronen die het kind helpen zich te handhaven en zo min mogelijk de pijn te voelen. Deze patronen zijn in het lichaam aanwezig als te veel of te weinig spierspanning, disbalans in het zenuwstelsel of verstoorde ademhaling. Ze zijn direct verbonden met een negatief zelfbeeld en remmende overtuigingen.

Biodynamiek

In de Biodynamiek volgen we de interne druk. Deze in het lichaam aanwezige lading is de drijfveer en kracht achter heling en bewustwording. Interne druk geeft frustratie en spanning, zet je aan tot protest of actie. Echter, als je niet adequaat kan handelen, komt er geen ontlading. Die lading zoekt een andere uitweg; het valt stil en je lichaam geeft als het ware op. Je laat behoeften los, trekt je deels terug, splitst gevoelens en gedachten af. Je voelt het gemis en de frustratie niet meer, maar ook plezierige gevoelens zijn verdrongen. Dat proces kan omgedraaid worden door biodynamiek.

Coregulatie en zelfregulatie

De therapeutische relatie geeft door de verbinding een veilige bedding om te onderzoeken en te exploreren. Dat wat naar boven komt kan in behapbare delen doorvoeld, verwerkt en geïntegreerd worden. Door de verwerking in de relatie, in coregulatie, kan het vermogen tot zelfregulatie zich ontwikkelen: je leert jezelf op te vangen, je kent je hulpbronnen waartoe je je wendt in tijden van nood en je bent compassievol naar jezelf.

Massage

Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon aangeraakt, ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden. Ook wordt via massage het gezonde, zeer levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. De massage maakt dat de verharding in het lichaam langzaam mag smelten en het therapeutische proces gedoseerd verloopt. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en oefeningen verder ontwikkeld. De nadruk ligt op het bewustworden van wat er nu in de aanraking en in het contact gebeurt en de manier waarop het verleden meeresoneert. Nieuwe manieren om met je sensaties, energie en reacties om te gaan dienen zich aan.

Psycho-peristaltiek

Onder het zelfregulerende vermogen van het lichaam verstaan we de capaciteit van het lichaam om een betere balans te vinden en een teveel aan lading af te voeren. Dit zelfregulerend vermogen hangt nauw samen met de psycho-peristaltiek. Tijdens het borrelen in de buik worden ervaringen op zowel fysiek, emotioneel als psychisch niveau verteerd. Ieder mens heeft een staat van een onafhankelijk welzijn in zich; een gevoel van welbehagen en vervulling dat de persoon in en met zichzelf kan ervaren. Dit noem je de primaire persoonlijkheid, waardoor de persoon het leven open en vrij tegemoet kan treden en intieme relaties kan onderhouden.

Belichaamde presentie

Belichaamd present zijn is een bewuste aanwezigheid, waarbij je tegerlijkertijd diep contact hebt met je lichaamssensaties.  Geworteld in jezelf ontstaat er ruimte en openheid om de ander te ontmoeten vanuit verbondenheid en autonomie. In de Biodynamische therapie biedt de therapeutische relatie een oefenterrein om meer belichaamd aanwezig te zijn in de volheid van het leven.

Wil je meer lezen?

Hier vind je een paar artikelen.

 

 

 

 

 

'Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it'

Rumi

 

 

 

 

 

 

 

.

abstract illustration

 

 

'The brain is a social organ. It is evolved to connect with other brains. This gives us understanding why we are all connected'

Louis Cozolino

 

 

 

 

 

 

 

 

abstract illustration

 

 

'If you want to have a full and happy life, in good times and in bad, you have to get used to the idea that facing misfortune squarely is better than trying to escape from it'.

Norman Fischer