Achtergrond

'Bio' verwijst naar leven; 'Dynamische' verwijst naar de dynamiek in het lichaam die voortkomt uit de bewegingen van levensenergie. Biodynamische therapie onderscheidt zich door het werken met deze dynamiek, co-regulatie, massage, psycho-peristaltiek en belichaamde presentie. 

Het ontstaan van Biodynamische psychologie

Biodynamische psychologie is de jaren 60tig ontwikkeld door Gerda Boyesen vanuit het gedachtegoed van oa Wilhelm Reich. Het heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een internationale stroming binnen de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. Biodynamische psychologie is erkend op europeers niveau door de EABPIn Nederland hebben Cora Slieker en Menno de Lange de opleiding tot het Biodynamische therapeut vorm gegeven.  

Elke ervaring laat zijn sporen na in het lichaam

Ervaringen uit de eerste jonge jaren van de persoon klinken door in zijn leven als volwassene. Het kind probeert pijnlijke ervaringen van verlatenheid, afwijzing, verlies van liefde en angst te hanteren door zich aan te passen ten koste van zijn eigenheid en levendigheid. Onbewust ontstaan er overlevingspatronen die het kind helpen zich te handhaven en zo min mogelijk de pijn te voelen. Deze patronen zijn in het lichaam aanwezig als te veel of te weinig spierspanning, disbalans in het zenuwstelsel of verstoorde ademhaling. Ze zijn direct verbonden met negatief zelfbeeld en remmende overtuigingen.

Biodynamiek

In de Biodynamiek volgen we de interne druk. Deze in het lichaam aanwezige lading is de drijfveer en kracht achter heling en bewustwording.  Interne druk geeft frustratie en spanning, zet je aan tot protest of actie. Echter, als je niet adequaat kan handelen, komt er geen ontlading. Die lading zoekt een andere uitweg;  het valt stil en je lichaam geeft als het ware op.  Je laat behoeften los, trekt je deels terug,  splitst gevoelens en gedachten af. Je voelt het gemis en de frustratie niet meer, maar ook plezierige gevoelens zijn verdrongen. Dat proces kan omgedraaid worden door biodynamiek.   

Co-regulatie en zelf-regulatie

De therapeutische relatie kan vanuit belichaamd aanwezigheid  een gezamenlijkheid ontstaan. Dit geeft een veilige bedding om te onderzoeken en exploreren en dat wat naar boven komt kan in behapbare delen doorvoeld, verwerkt en geïntegreerd worden. Vanuit de verwerking in de relatie, in co-regulatie kan het vermogen tot zelfregulatie ontwikkelen, leer je jezelf op te vangen, ken je je hulpbronnen waartoe je je ook wendt in tijden van nood, ben je compassievol naar jezelf.

Massage

Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon aangeraakt, ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden. Ook wordt via massage het gezonde, zeer levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. De massage maakt dat de verharding in het lichaam langzaam mag smelten en het therapeutische proces gedoseerd verloopt. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en oefeningen verder ontwikkeld. De nadruk ligt op het bewust worden van wat er nu in de aanraking en in het contact gebeurt en de manier waarop het verleden mee resoneert. Nieuwe manieren om met je sensaties, energie en reacties om te gaan dienen zich aan.

Psycho-peristaltiek

Onder het zelfregulerende vermogen van het lichaam verstaan we de capaciteit van het lichaam om een betere balans te vinden en een teveel aan lading af te voeren. Dit zelfregulerend vermogen hangt nauw samen met de psycho-peristaltiek. Tijdens het borrelen in de buik worden ervaringen op zowel fysiek, emotioneel als psychisch niveau verteerd. Ieder mens heeft een staat van een onafhankelijk welzijn in zich; een gevoel van welbehagen en vervulling dat de persoon n en met zichzelf kan ervaren. Dit noem je de primaire persoonlijkheid, waardoor de persoon het leven open en vrij tegemoet kan treden en intieme relaties kan onderhouden.

Belichaamde presentie

Belichaamd present zijn is een bewuste aanwezigheid, waarbij je tegerlijkertijd diep contact hebt met je lichaamssensaties.  Geworteld in jezelf ontstaat er ruimte en openheid om de wereld, de ander te ontmoeten vanuit verbondenheid en autonomie. In de Biodynamische therapie biedt de therapeutische relatie een oefenterrein om meer belichaamd aanwezig te zijn in de volheid van het leven.

 

 

 

'Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it'

Rumi

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'The brain is a social organ. It is evolved to connect with other brains. This gives us understanding why we are all connected'

Louis Cozolino