Achtergrond

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van de constante samenwerking en wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze gaat uit van de eenheid tussen psyche, emoties en lichamelijke sensaties, de eenheid tussen hoofd, hart en buik. Via het lichaam worden alle dimensies van de mens aangeraakt en ondersteund in het vinden van een passende balans. Het lichaam is een waardevolle ingang voor het therapeutisch proces.

Elke ervaring laat zijn sporen na in het lichaam

Ervaringen uit de eerste jonge jaren van de persoon klinkten door in zijn leven als volwassene. Het kind probeert pijnlijke ervaringen van verlatenheid, afwijzing, verlies van liefde en angst te hanteren door zich aan te passen ten koste van zijn eigenheid en levendigheid. Onbewust ontstaan er overlevingspatronen die het kind helpen zich te handhaven en zo min mogelijk de pijn te voelen. Deze patronen zijn in het lichaam aanwezig als te veel of te weinig spierspanning, disbalans in het zenuwstelsel of verstoorde ademhaling. Ze zijn direct verbonden met negatief zelfbeeld en remmende overtuigingen.

Het spanningsveld tussen verbondenheid en autonomie, afstand en nabijheid komt ieder van ons tegen als kind en ieder vindt er zijn best mogelijke oplossing voor. Alleen voldoet deze oplossing niet meer als je eenmaal volwassen bent.

Biodynamische therapie

Biodynamische therapie is de jaren 60tig ontstaan vanuit het gedachtegoed van Wilhelm Reich en is ontwikkeld door Gerda Boyesen. Het heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een internationale stroming en erkende richting binnen de lichaamsgeorinteerde therapie (EABP).
Bio verwijst naar leven; dynamisch verwijst naar de dynamiek in het lichaam die voortkomt uit de bewegingen van levensenergie. Biodynamische therapie onderscheidt zich door het werken met de dynamiek, belichaamse presentie,  co-regulatie, massage en psycho-peristaltiek.

Biodynamiek

In de Biodynamiek volgen we de interne druk, de biologische dynamiek. Deze in het lichaam aanwezige lading is de drijfveer achter groei, bewustwording.  De lading kan voortkomen uit lijdensdruk van (ontwikkelings-)trauma, maar ook uit verlangen naar vervulling, betekenisvolle relaties en liefde.

Daar waar de interne druk te lang geen kant op kon, is het lichaam juist stil geworden, heeft het teruggetrokken. Door aandacht te hebben voor de weggehouden levendigheid, voor de afgesplitste delen en daarbij passende oefeningen, kan deze verstilde levendigheid weer naar voren komen. En kunnen we verder heel worden.

Belichaamde presentie

Belichaamd present zijn is een bewuste aanwezigheid, waarbij je tegerlijkertijd diep contact hebt met je lichaamssensaties.  Geworteld in jezelf ontstaat er ruimte en openheid om de wereld, de ander te ontmoeten vanuit verbondenheid en autonomie. In de Biodynamische therapie biedt de therapeutische relatie een oefenterrein om meer belichaamd aanwezig te zijn in de volheid van het leven.

Co-relulatie en zelfregulatie

De therapeutische relatie kan vanuit belichaamd aanwezigheid  een gezamenlijkheid ontstaan. Dit geeft een veilige bedding om te onderzoeken en exploreren en dat wat naar boven komt kan in behapbare delen doorvoeld, verwerkt en geintegreerd worden. Vanuit de verwerking in de relatie, in co-regulatie kan het vermogen tot zelfregulatie ontwikkelen, leer je jezelf op te vangen, ken je je hulpbronnen waartoe je je ook wendt in tijden van nood, ben je compassievol naar jezelf.

Massage

Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon aangeraakt, ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden. Ook wordt via massage het gezonde, zeer levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. De massage maakt dat de verharding in het lichaam langzaam mag smelten en het therapeutische proces gedoseerd verloopt. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en oefeningen verder ontwikkeld. De nadruk ligt op het bewust worden van wat er nu in de aanraking en in het contact gebeurt en de manier waarop het verleden mee resoneert. Nieuwe manieren om met je sensaties, energie en reacties om te gaan dienen zich aan.

Psycho-peristaltiek

Onder het zelfregulerende vermogen van het lichaam verstaan we de capaciteit van het lichaam om een betere balans te vinden en een teveel aan lading af te voeren. Dit zelfregulerend vermogen hangt nauw samen met de psycho-peristaltiek. Tijdens het borrelen in de buik worden ervaringen op zowel fysiek, emotioneel als psychisch niveau verteerd. Ieder mens heeft een staat van een onafhankelijk welzijn in zich; een gevoel van welbehagen en vervulling dat de persoon n en met zichzelf kan ervaren. Dit noem je de primaire persoonlijkheid, waardoor de persoon het leven open en vrij tegemoet kan treden en intieme relaties kan onderhouden.

 

'Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it'

Rumi

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'The brain is a social organ. It is evolved to connect with other brains. This gives us understanding why we are all connected'

Louis Cozolino