'verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden'
home
introductie
therapie
cursus
concreet
contact
links


Als het lichaam zich opent voor de altijd aanwezige levensenergie, toont liefde zich in haar vele gezichten. Liefde wordt voelbaar in schoonheid, stilte, ontmoetingen en vooral in je eigen hart. Pulsatie is de ervaarbare kracht van liefde'.
'Pulsatie' neemt een belangrijke plek in binnen de Biodynamische therapie. Pulsatie staat voor de diepe levensimpuls in het lichaam, het pulseren van elke cel. Deze beweging, deze kracht is aanwezig onder elke pijn, elke verkramping, elke beperking. In de Pulsatie richten we onze aandacht niet op waar het leven stroef loopt maar waar je levenkracht diep in je lichaam voelbaar is.

We hebben dit jaar pulsatie heel direct aan het thema liefde gekoppeld. Een groot thema, dat bij iedereen verschillende emoties en weerstanden op roept. En dat ondertussen zeer centraal staat in een ieders leven. In de training benaderen liefde als een directe sensatie in jezelf, niet zozeer als romantische liefde voor de ideale partner.

Liefde is een staat van zijn, onvoorwaardelijk en je kunt je er altijd mee verbinden door contact te maken met je lichaam. Liefde is helend: het verzacht het hart, opent het lichaam, stemt de geest mild.

data