'verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden'
home
introductie
therapie
cursus
concreet
contact
links


Als niet biodynamisch therapeute vind ik de Fases van Hechting een unieke gelegenheid om de verschillende ontwikkelingsfasen aan den lijve te ervaren. Duidelijk werd waar opgelopen pijn zit en naar voren n waar de ontwikkeling vrij is geweest. Het therapeutische werk richtte zich zowel op het bevrijden van de stagnaties als ook op het tot expressie brengen en genieten van het natuurlijke spontane zelf'
H. vd P.
In de verschillende ontwikkelingsstadia heeft het kind steeds andere reflexen en impulsen tot zijn beschikking om een band met de ouder aan te gaan en zich op een gezonde wijze te ontwikkelen van symbiose naar separatie en individualisatie. Als de ouder invoelend is en bereid zich af te stemmen op het kind en het kind tegemoet te komen in zijn behoeften, kan het kind zich ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Een volwassene die steeds een passende manier vindt om om te gaan met de spanningsvelden veiligheid en vrijheid, en nabijheid en autonomie.
In de vroege ontwikkeling loopt een ieder zo zijn verwondingen op, zijn er gebieden waar je niet in ontmoet en gezien bent. Het is mogelijk om via het lichaam ervaringen op te doen die oude overtuigingen en fysieke reactiepatronen herstellen.

In deze training bieden we per ontwikkelingsstadium theorie, oefeningen en aanknopingspunten om via het lichaam de verwondingen te verwerken en te helen.
Deze training is voor therapeuten en psychologen die meer willen ervaren en weten van het lichamelijke aspect bij ontwikkelingsstadia en hechting in het bijzonder.

data