'verwonding die ontstaan is in contact kan alleen in contact geheeld worden'
home
therapie
cursus
training
concreet
contact
links

Lichaam en geest zijn verbonden

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van de constante samenwerking en wisselwerking tussen lichaam en geest. Ze gaat uit van de eenheid tussen psyche, emoties en lichamelijke sensaties, de eenheid tussen hoofd, hart en buik. Via het lichaam worden alle dimensies van de mens aangeraakt en ondersteund in het vinden van een goede balans. Het lichaam is een waardevolle ingang voor het therapeutisch proces.

Elke ervaring laat zijn sporen na in het lichaam

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat er van uit dat ervaringen uit de eerste jonge jaren van de persoon grote invloed hebben op zijn leven als volwassene.
Het kind probeert pijnlijke ervaringen van verlatenheid, afwijzing, verlies van liefde en angst te hanteren door zich aan te passen ten koste van zijn eigenheid en levendigheid. Onbewust ontstaan er overlevingspatronen die het kind helpen zich te handhaven en zo min mogelijk de pijn te voelen. Deze patronen zijn in het lichaam aanwezig als te veel of te weinig spierspanning, disbalans in het zenuwstelsel of verstoorde ademhaling. Het spanningsveld tussen verbondenheid en autonomie, afstand en nabijheid komt ieder van ons tegen als kind en ieder vindt er zijn best mogelijke oplossing voor. Alleen voldoet deze oplossing niet meer als je eenmaal volwassen bent.

Biodynamische therapie

Biodynamische therapie is 45 jaar geleden ontstaan vanuit het gedachtegoed van Wilhelm Reich en is ontwikkeld door Gerda Boyesen. Het heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een internationale stroming en erkende richting binnen de lichaamsgeorinteerde therapie (EABP).
Bio verwijst naar leven; dynamisch verwijst naar de dynamiek in het lichaam die voortkomt uit de bewegingen van levensenergie. Biodynamische therapie onderscheidt zich door massage en psycho-peristaltiek.

Massage

Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon aangeraakt, ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden. Ook wordt via massage het gezonde, zeer levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. De massage maakt dat de verharding in het lichaam langzaam mag smelten en het therapeutische proces gedoseerd verloopt. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en oefeningen verder ontwikkeld. De nadruk ligt op het bewust worden van wat er nu in de aanraking en in het contact gebeurt en de manier waarop het verleden mee resoneert. Nieuwe manieren om met je sensaties, energie en reacties om te gaan dienen zich aan.

Psycho-peristaltiek

Onder het zelfregulerende vermogen van het lichaam verstaan we de capaciteit van het lichaam om een betere balans te vinden en een teveel aan lading af te voeren. Dit zelfregulerend vermogen hangt nauw samen met de psycho-peristaltiek. Tijdens het borrelen in de buik worden ervaringen op zowel fysiek, emotioneel als psychisch niveau verteerd. Ieder mens heeft een staat van een onafhankelijk welzijn in zich; een gevoel van welbehagen en vervulling dat de persoon n en met zichzelf kan ervaren. Dit noem je de primaire persoonlijkheid, waardoor de persoon het leven open en vrij tegemoet kan treden en intieme relaties kan onderhouden.

'Pas toen ik de zo lang in mijn lichaam opgeslagen emoties mocht toelaten en kon voelen, kwam ik steeds verder los van mijn verleden. Echte gevoelens laten zich niet dwingen'

Alice Miller
uit: 'Opstand van het lichaam'